Mon. Apr 22nd, 2024

Tag: play online games earn money paypal

Danh tiếng của Kia đã thay đổi như thế nào trong những năm qua

Chỉ một vài năm trước đây, nhiều người lái xe sẽ không chạm vào một chiếc Kia với một xà lan. Ý kiến ​​chung cho rằng phương tiện của họ rẻ, không đáng tin cậy và, tốt quá.

Chúng không được coi là sành điệu, vui nhộn, kỳ quặc hay thậm chí đáng đồng tiền bát gạo – nhiều người coi chúng còn tệ hơn một chiếc Skoda ngày trước.

Danh tiếng của Kia đã thay đổi như thế …
</p>
</p>
          </div>
        </div>
      </article>
            <div class=