Fri. Jul 12th, 2024

Tag: new york 789 สล็อตpg

รัฐบาลอิรักขับทูตสวีเดนออกจากประเทศ ปมเผาคัมภีร์อัลกุรอาน

รัฐบาลอิรักประกาศขับไล่เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำกรุงแบกแดดตั้งแต่เมื่อวานนี้ (วันพฤหัสบดี) เพื่อเป็นการประท้วงต่อกรณี การเผาคัมภีร์อัลกุรอาน ระหว่างการประท้วงของกลุ่มต่อต้านศาสนาอิสลามที่หน้าสถานเอ…