Sun. May 19th, 2024

Tag: 99 club สล็อตเครดิตฟรี

“กรมขนส่ง” จับมือ “สมอ.” ยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพิ่มปลอดภัย

เมื่อเวลา14.00น.วันที่11ส.ค.ณอาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนนชั้น3กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)นายจิรุตม์วิศาลจิตรอธิบดีขบ.และนายบรรจงสุกรีฑาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ร่วมพิธีลง…