Mon. Apr 22nd, 2024

Tag: ไฮ ไล ท์ ราชบุรี คาสิโนออนไลน์

"สลากถุงทอง" ลุ้นโชค 60 ล้านบาท 24 ครั้ง เพียงหน่วยละ 2,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดตัวสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง หน่วยละ 2,000 บาท อายุรับฝาก 2 ปีโดยมีเงินรางวัลที่ 1 สูงถึง 60 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 24 เดือน

สลาก ธ.ก.ส. “ถุงทอง” ยังไม่หมด เตรียมลุ้น 60 ล้านได…