Fri. Jul 12th, 2024

Tag: ภาพ ซาน ต้า ค รอ ส บาคาร่าออนไลน์

“วันนอร์” เปิดใจ! หลังถูกเลือกนั่งตำแหน่งประธานสภา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เปิดใจหลังได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ดีใจ ในฐานะที่ร่วมอยู่ในพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค เสียงออกมาก็เป็นเอกภาพดี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นด้วยดี ต่อไปก็อาจไปดีได้ ส่…