Mon. Apr 22nd, 2024

Tag: กร ทัพพะรังสี dooball66 -588ws เครดิต ฟรี

โหวตนายก – ส.ว.ประพันธ์ ลุกอภิปรายค้าน “พิธา” นั่งนายรัฐมนตรี

วันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่รัฐสภามีการประชุมรัฐสภา ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นพ.ชลน่าน ศรีแล้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ…