Fri. Jul 12th, 2024
0 0
Read Time:2 Minute, 2 Second

ประเพณีการกินเจในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานถือเป็นปฎิบัติสืบต่อกันมาของชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ซึ่งเทศกาลกินเจในปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 ทั้งหมด 9 วัน 9 คืน แต่เคยสงสัยกันไหนว่าทำไม เทศกาลกินเจ ถึงต้องจัดกันยาวนานถึง 9 วัน แล้ว 9 วันนี้มีความหมายอย่างไร ทำไมหลายคนถึงอยากกินเจให้ครบทุกวัน พีพีทีวีพาไปไขข้อสงสัยที่น่าสนใจนี้กัน!คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับเทศกาลกินเจในไทย เชื่อว่าเป็นการประกอบพิธีกรรม เพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ประชาชนถวายพระนามว่า "เก้าอ๊วง" ซึ่งเทพทั้งเก้าของชาวพุทธมหายาน อันได้แก่

พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ ปรากฏตนเป็นพระอาทิตย์ จีนเรียก "ไท้เอี้ยงแซ" พระศรีรัตนะโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ ปรากฏตนเป็นพระจันทร์ จีนเรียก "ไท้อิมแซ" พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณพุทธะ ปรากฏเป็นดาวอังคาร จีนเรียกว่า "ฮวยแซ" พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ ปรากฏเป็นดาวพุธ จีนเรียกว่า "จุ้ยแซ" พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธ ปรากฎเป็นดาวพฤหัสบดี "บักแซ" พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ ปรากฎเป็นดาวศุกร์ "กินแซ" พระเวปุลลจันทร์โลกไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ ปรากฎเป็นดาวเสาร์ "โท้วแซ" พระศรีสุขโลกปัทมครรภอลังการโพธิสัตว์ ปรากฎเป็นดาวราหู "ล่อเกาแซ" พระศรีเวปุลลสังสารโลกสุขอิศวรโพธิสัตว์ ปรากฎเป็นดาวเกตุ "โกยโต้วแซ"

9 วันในการกินเจ นอกจากจะได้ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้ว ยังเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง 9 ดวงในทางโหราศาสตร์ ซึ่งดาวแต่ละดวงจะส่งผลดีต่อชีวิตในด้านต่าง ๆ

วันที่ 1 (ดาวทันหลัน) โชคในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ วันที่ 2 (ดาวจี่เหมิน) โชคเรื่องสุขภาพ วันที่ 3 (ดาวลี่ฉุน) เป็นที่รักและได้รับความเมตตา วันที่ 4 (ดาวเหวินฉวี่) สติปัญญาและความก้าวหน้าด้านการศึกษา วันที่ 5 ( ดาวเหลียนเจิน) ความมั่นคงในชีวิต วันที่ 6 (ดาวอู๋ฉวี่) การงานก้าวหน้า , เลื่อนยศตำแหน่ง วันที่ 7 (ดาวพั่วจวิน) มีชัยเหนือศัตรูคู่แข่ง วันที่ 8 (ดาวจั่วฝู่) โชคลาภเงินอง วันที่ 9 (ดาวอิ้วปี่) โชคด้านชื่อเสียง , สำเร็จสมปรารถนา

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin